DL1500

DL1500氮气乐天堂备用高度矮,初始压力为15000N                   

此类氮气乐天堂备用总高度为60mm+(2×行程),比QL1500型要矮50mm。安装选择与QL1500型一样。                                       

此系列氮气乐天堂备用在缸侧面有一个充气口,因此也就非常方便地可用于管路连接系统。

*=在全行程

DL1500安装